Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороо

Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороо нь эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооны 2016 оны 05 дугаар сарын 25-нь өдрийн 12 дугаар тогтоолоор шинэчлэгдэн батлагдсан.

ЭМНЭЛЭГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРООНЫ ШИНЭЧИЛСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН

  • И.Гантулга             Салбар хорооны дарга /Яс үений тасгийн 2-р тасгийн их эмч /
  • Б.Баттөгс               Орлогч дарга    /Хүзүү нуруу нугасны гэмтлийн тасгийн их эмч /
  • Ц.Оюунтунгалаг     Нарийн бичгийн дарга /Хүний нөөц, хөгжлийн албаны дарга/

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хорооны гишүүд:

  • М.Гантулга    /Цээж хэвлийн тасгийн эрхлэгч/
  • Б.Сувд         /Эвлүүлэн зуучлагч /
  • Б.Батжаргал /Хуулийн зөвлөх/
  • Т.Маруся     /Үйлчлүүлэгчийн төлөөлөл/          
  • Р.Сэргэлэн  /Сувилахуйн төлөөлөл/