NIPRO-NCU 18 брэндийн аппарат суурилууллаа.

NIPRO-NCU 18 брэндийн аппарат суурилууллаа.

ГССҮТ анх удаа гэмтэл болон түлэгдэлтийн гаралтай бөөрний цочмог дутагдлын үеийн гол эмчилгээний нэг болох гемодиализ эмчилгээний (бөөр орлуулах эмчилгээ) NIPRO-NCU 18 брэндийн аппарат суурилууллаа. 2021.05.18-нд ТНСМЗТ-аас анхны өвчтөнг авч ЭЭТ-ийн их эмч Ө.Бямбаринчин, НХГСТ-ийн арга зүйч Б.Бурмаа, ИТТТА-н инженер Б.Амарболд нар УГТЭ-ийн гемодиализийн тасгийн хамт олонтой хамтран гемодиализ эмчилгээг хийлээ.