Хүлээн авах яаралтай тусламж

 

Цаг авах

Үйлчлүүлэхээр ирэхдээ та баг, өрх, дүүргийн эмчийн үзлэгийн тэмдэглэл болон Амбулаторын үзлэгийн карт-тай ирнэ үү.