Хүлээн авах яаралтай тусламж

АМБУЛАТОРИЙН ТАСАГТ ЦАХИМААР ЦАГ АВАХ

Үйлчлүүлэгч та нарийн мэргэжлийн эмчийн Амбулаторийн үзлэгийн цагийг E-Mongolia , 1800-0119-д хандан цаг алдалгүй авах боломжтой.