ИРГЭН ТАНД:
Та манайд үйлчлүүлэхдээ дугаар олгогч машинаас тасалбар аван өөрийн бичиг баримтыг бэлдэн гаргаж тасалбарын дугаарын дагуу үйлчлүүлж эмчид үзүүлэх үзлэгийн дугаар аваарай. Мөн та дараах зааврын дагуу эмчийн үзлэгийн цаг авах боломжтой.