• Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонт Н.Дашийн нэрэмжит Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв
  • Стратегийн зорилго

     

    • Гэмтэл согогийн цогц тусламж, үйлчилгээг олон улсын стандартын дагуу үзүүлж, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зан үйлийг нийт ард иргэдэд төлөвшүүлэхэд оршино.
    • Гэмтэл согогийн цогц тусламж, үйлчилгээг нотолгоонд суурилсан шинжлэх ухаан, орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр эрсдэлгүй ээлтэй орчинд үзүүлэх.
    • Олон улсын стандартын дагуу нотолгоонд суурилсан Гэмтэл согогийн цогц тусламж, үйлчилгээг орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр эрсдэлгүй ээлтэй орчинд үзүүлэх.