• Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонт Н.Дашийн нэрэмжит Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв
 • Үйлчлүүлэгч та  Монгол улсын эрүүл мэндийн сайд, сангийн сайд, нийгэм хамгаалал хөдөлмөрийн сайдын 2013 оны 12-р сарын 09-ны өдрийн 459/280/182 тоот тушаал, Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 380 дугаар тушаал, Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 07 сарын 04 ны 223 тоот тушаал, Эрүүл мэндийн сайдын 2016 оны А/228 тоот тушаал, Гэмтэл Согог Судлалын Үндэсний Төвийн ерөнхий захирлын 2016 оны 11-р сарын 16-ны өдрийн 289/А тоот төлбөрий тарифын шинэчлэн батлагдах тушаалуудыг үндэслэн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж үйлчилгээг иргэдэд үзүүлж байна.

  Нэр Хавсралт
  1 Монгол улсын эрүүл мэндийн сайд, сангийн сайд, нийгэм хамгаалал хөдөлмөрийн сайдын 2013 оны 12-р сарын 09-ны өдрийн 459/280/182 тоот тушаал Үзэх
  2 Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 380 дугаар тушаал Үзэх
  3 Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 07 сарын 04 ны 223 тоот тушаал Үзэх
  4 Гэмтэл Согог Судлалын Үндэсний Төвийн ерөнхий захирлын 2018 оны төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам Үзэх
  5 Эрүүл мэндийн сайдын 2016 оны А/228 тоот тушаал Үзэх