• Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонт Н.Дашийн нэрэмжит Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв
 • ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ ҮНДСЭН БОЛОН ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН ЭМНЭЛЗҮЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭГЧДЭД ЧИГЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ...

  ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ ҮНДСЭН БОЛОН ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН ЭМНЭЛЗҮЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭГЧДЭД ЧИГЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ...

  Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвөөс 2023-2025 онд төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн үндсэн болон төрөлжсөн мэргэшлийн чиглэлээр суралцах элсэгчдэд зориулсан чиглүүлэх сургалтыг энэ сарын 02-06-нд зохион байгууллаа. 
  Энэ хүрээнд төвийн захирал Э.Галбадрах түлэгдэлтийн үеийн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр лекц тавьж, гэмтэл согог судлалын салбарт мөр зэрэгцэн ажиллах резидент эмч, төрөлжсөн нарийн мэргэжил эзэмшихээр шамдаж буй эмч нарт сурлагын өндөр амжилт хүслээ. 
  Түүнчлэн тус сургалтаар байгууллагын түүхэн хөгжил, алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйлс, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, хөдөлмөрийн дотоод журам, цалин хөлс, шагнал урамшуулал, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал зэрэг зайлшгүй шаардлагатай мэдээллийн талаар тасаг, албадын эмч, мэргэжилтнүүд сургалт хийсэн юм.
  Гэмтэл согог судлалын үндсэн мэргэшлийн сургалтанд 36, төрөлжсөн мэргэшлийн таван  чиглэлд 17 эмч, мэргэжилтэн хамрагдаж байна.

  3 хүн, эмнэлэг ба бичвэр нарын зураг байж магад

  8 хүн, бие хамгаалах урлаг үзүүлж буй хүмүүс ба эмнэлэг нарын зураг байж магад

  10 хүн, хичээл хийж буй хүмүүс, эмнэлэг ба бичвэр нарын зураг байж магад

  12 хүн, хичээл хийж буй хүмүүс, эмнэлэг ба бичвэр нарын зураг байж магад

  10 хүн, хичээл хийж буй хүмүүс ба бичвэр нарын зураг байж магад

  9 хүн, хичээл хийж буй хүмүүс ба бичвэр нарын зураг байж магад

  5 хүн, хичээл хийж буй хүмүүс, эмнэлэг ба бичвэр нарын зураг байж магад

  5 хүн, хичээл хийж буй хүмүүс, эмнэлэг ба бичвэр нарын зураг байж магад

  8 хүн ба хичээл хийж буй хүмүүс нарын зураг байж магад

  4 хүн, хичээл хийж буй хүмүүс, бие хамгаалах урлаг үзүүлж буй хүмүүс, эмнэлэг ба бичвэр нарын зураг байж магад

  9 хүн, хичээл хийж буй хүмүүс ба бичвэр нарын зураг байж магад

  4 хүн, хичээл хийж буй хүмүүс ба бичвэр нарын зураг байж магад