• Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонт Н.Дашийн нэрэмжит Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв
 • Үгүй гэж хэлээд өөрчилье

  Үгүй гэж хэлээд өөрчилье.

  Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийг мэдээлэх утас 110

  #ҮгүйГэжХэлээдӨөрчилье

  #АвлигынЭсрэгНэгдье

  #АТГ