Журам, дүрэм

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Хавсралт
1

Ёс зүй

А/406 2019-10-01 Үзэх
2

Дотоод журам

А/12 2022-01-31 Үзэх
3

АМБУЛАТОРИЙН ТАСГИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

A/107 2020-10-05 Үзэх
4

ТҮЛЭНХИЙ НӨХӨН СЭРГЭЭХ МЭС ЗАСЛЫН ТАСАГТ ТУСГААРЛАН АЖИЛЛАХ ТҮР ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

A/128 2020-11-24 Үзэх