• Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонт Н.Дашийн нэрэмжит Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв
 • Тэргүүлэх чиглэл, тэдгээрийн үр дүн

  Стратегийн тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд  дараах 5 зорилтуудыг тавьж ажиллана. Үүнд: 
  Зорилт-1. Байгууллагын засаглалыг сайжруулах, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах
  Зорилт-2. Хүний нөөцийн хөгжлийн оновчтой бодлогыг хэрэгжүүлэх
  Зорилт-3. Олон улсын стандартад нийцсэн цогц тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх
  Зорилт-4. Эрсдэлгүй, ээлтэй орчин бүрдүүлэх
  Зорилт-5.Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, түүний эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулах