• Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонт Н.Дашийн нэрэмжит Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв
 • Нэр Дугаар Баталсон огноо Хавсралт
  1

  Журам, заавар батлах тухай

  А/133 2023-04-11 Үзэх
  2

  Журам батлах тухай

  А/240 2023-07-03 Үзэх
  3

  Журам шинэчлэн батлах тухай

  A/67 2023-02-27 Үзэх
  4

  Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн дүрэм батлах тухай

  A/322 2023-08-30 Үзэх
  5

  ТӨЛБӨРИЙН ЖИШИГ ХЭМЖЭЭ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

  49,А/118 2022-02-28 Үзэх
  6

  Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоог зохион байгуулах

  А/139 2022-03-15 Үзэх
  7

  Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих хяналтын журам

  28/ А/108/ А/180 2022-03-29 Үзэх
  8

  Эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний журам

  А/216 2022-04-12 Үзэх
  9

  Монгол Улсад 2022 онд хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох пестицидийн жагсаалт, тоо хэмжээ

  А/25, А/46, А/75 2022-02-09 Үзэх
  10

  ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЕИЙН ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХАНГАХ ТУХАЙ

  A/516 2020-11-11 Үзэх
  11

  ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛД ШИЛЖҮҮЛЭХ

  A/520 2020-11-12 Үзэх