ЭМСайдын тушаал

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Хавсралт
1

ТӨЛБӨРИЙН ЖИШИГ ХЭМЖЭЭ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

49,А/118 2022-02-28 Үзэх
2

Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоог зохион байгуулах

А/139 2022-03-15 Үзэх
3

Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих хяналтын журам

28/ А/108/ А/180 2022-03-29 Үзэх
4

Эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний журам

А/216 2022-04-12 Үзэх
5

Монгол Улсад 2022 онд хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох пестицидийн жагсаалт, тоо хэмжээ

А/25, А/46, А/75 2022-02-09 Үзэх
6

ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЕИЙН ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХАНГАХ ТУХАЙ

A/516 2020-11-11 Үзэх
7

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛД ШИЛЖҮҮЛЭХ

A/520 2020-11-12 Үзэх