Eрөнхий захирлын тушаал

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Хавсралт
1

Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А/177 2022-12-28 Үзэх
2

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/165 2022-11-30 Үзэх
3

Эмнэлгийн төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

А/163 2022-11-29 Үзэх
4

Орон нутгийн эмнэлгийн байгууллагад эмч томилон ажиллуулах тухай

А/161 2022-11-18 Үзэх
5

Төгсөлтийн шалгалт авах тухай

А/145 2022-10-05 Үзэх
6

Тооллого явуулах тухай

А/137 2022-09-23 Үзэх
7

Түр орны тоог нэмэгдүүлэх тухай

А/110 2022-08-01 Үзэх
8

Ажлын хэсэг томилох тухай

А/108 2022-07-28 Үзэх
9

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн ажилчдыг эрт илрүүлэгт хамруулах тухай

А/107 2022-07-28 Үзэх
10

Журам батлах

А/84 2022-05-09 Үзэх
11

Дотоод хяналтын камер ажиллуулах журам

А/83 2022-05-09 Үзэх
12

Уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээний заавар

А/76 2022-05-09 Үзэх
13

Өндөр хяналтын өрөөний журам

А/68 2022-05-09 Үзэх
14

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/62 2022-05-04 Үзэх
15

Цусаар дамжих халдварын өртөлтөөс сэргийлэх журам батлах тухай

А/44 2022-04-01 Үзэх